Sveiki,

čia rasite išsamiausią informaciją apie dempingo reiškinį pasaulyje:)

2009 m. spalio 11 d., sekmadienis

Dempingo sąlygos

Dempingas - aktuali tema verslo ir politikos sferoje. Šia tema galima diskutuoti virtualiose grupėse. Tereikia tapti pasirinktos grupės nariu ir galima pareikšti savo nuomonę šia tema ar rūpimu klausimu, kuris susijęs su dempingo reiškiniu. Taip pat galima sužinoti, skaityti, komentuoti kitų grupės narių nuomones ir taip pasidalinama informacija. O norint gauti teisės aktų ir dokumentų, susijusių su dempingu, galima rasti ES sistemose. Yra galimybė rasti ir vaizdinės medžiagos, kuri leidžia geriau analizuoti ir nagrinėti dempingo sąlygas.

Reikšmingų šaltinių sąrašas virtualiose grupėse:
1. http://www.scribd.com/doc/8251032/The-Concise-Guide-to-Economics (12,516 vartotojai) (elektroniniai dokumentai)
2. http://groups.google.com/group/alt.politics.economics/browse_thread/thread/d1f583efbd873da0# (nenurodyta) (pranešimai)
3. http://www.cnn.com/2003/LAW/11/13/moore.tencommandments/ (35 vartotojai) (pranešimai)
4. http://www.rightwingwatch.org/category/individuals/roy-moore?page=2 (12,516 vartotojai) (pranešimai)

Reikšmingų šaltinių sąrašas ES sistemose:
1. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/218&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en (apie dempingo situaciją Kinijoje, kuri turi įtakos JAV rinkai) (video)
2. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/consultation_paper_tobacco_en.pdf (dempingo ir muitų sistema, susijusi su cigaretėmis ir tabaku) (teisės aktas, dokumentas)
3. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/218&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en (apie dempingo kainos situaciją) (pranešimas)

2 komentarai: